In de CAD afdeling wordt met behulp van moderne workstations in verschillende 3D programma's (o.a. CATIA en Wildfire/pro-engineer) gewerkt aan het uitwerken van de klantwens. Eerst wordt de tekening van het te leveren gietstuk geoptimaliseerd voor het zandgietproces in overleg met de projectleider. Als de klant hier goedkeuring voor heeft gegeven, worden uit die tekening alle gereedschappen afgeleid en getekend. Deze worden vervolgens in onze eigen gereedschapmakerij geproduceerd. Ook wordt bij de CAD afdeling met het programma MagmaSoft via simulatie bepaald of het gieten in de praktijk tot een goed product zal leiden. Waar nodig kunnen op basis van de resultaten nog aanpassingen doorgevoerd worden door de projectleider.